TRA. Recollida de mobles i trastos

Descripció

Avís per la recollida de mobles i trastos.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

Observacions

La recollida es realitza els dimecres i divendres (*) al matí, i és imprescindible avisar prèviament a l'ajuntament, per qualsevol dels mitjans indicats.

Els trastos i mobles s'han de dipositar a la via pública de manera que no obstaculitzin el pas de vianants ni de vehicles, i que no suposin cap perill per a aquests. Es permetrà un màxim de 2 / 3 trastos per llar.

(*) Els divendres no hi haurà recollida en aquells carrers afectats pel mercat.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es