Manual d'identitat corporativa

Logo ajuntament


Aquest manual té com a objectiu dotar a l'Ajuntament de Son Servera d'una identitat propia i diferenciada d'altres entitats o organitzacions. Es tracta d'un recurs bàsic per a que la institució municipal disposi d'una personalitat definida i una imatge global que la identifiqui.

L'aplicació sistemática d'aquest manual pasa pel respecte a les indicacions i als límits establerts. L'Ajuntament ha d'exigir que qualsevol interpretació contempli les pautes que s'exposen en aquest manual.


 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Manual d'identitat corporativa
Tipus d'arxiu:PDF