Escola municipal de música i dansa

Cartell Escola de Música


L'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de Son Servera pertany a la Regidoria de Cultura.

La seu de l'Escola està situada en l'antic edifici del PAC, entrada per la plaça del Mercat.

MATRÍCULA CURS 2023 - 2024

Matrícula Son Servera

  • Dilluns, 25 de setembre, de 10 h a 13 h
  • Dimarts, 26 de setembre, de 10 h a 13 h i horabaixa de 16 h a 19 h.
  • Dimecres, 27 de setembre, de 16 h a 19 h

Objectius generals

La intenció de l'Escola de Música és facilitar l'aprenentatge musical als habitants del nostre municipi i dissenyes una oferta formativa, adequada als interessos dels alumnes, i coherent amb el sistema educatiu, del qual depèn l'ensenyament musical.

D'aquest objectiu, es deriven uns altres:

- Fomentar des de la infància l'interès per la música a través del seu aprenentatge.
- Oferir l'ensenyament del llenguatge musical.
- Oferir l'ensenyament de diferents instruments orientats a la pràctica individual i de conjunt.
- Orientar els alumnes en el seu itinerari d'estudis musicals, tenint en compte les seves habilitats i interessos.
- Organitzar activitats musicals de conjunt.
- Organitzar actuacions públiques.
- Fomentar l'assistència com a espectadors dels alumnes a concerts i altres activitats relacionades amb la música.
- Fomentar la participació activa dels alumnes en diverses activitats relacionades amb la música.
- Desenvolupar una oferta àmplia i diversificada d'educació musical sense limitació d'edat.

En definitiva, es tracta de facilitar les eines necessàries en els nostres alumnes per a aprendre a gaudir de la música tant en l'àmbit formatiu com en l'àmbit cultural més general (concerts, audicions)


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies