Serveis socials

Edifici de serveis socials


Serveis socials de l'Ajuntament de Son Servera

Els serveis socials municipals, anomenats Serveis Comunitaris Bàsics, tenen un caràcter universal, obert i polivalent; constiueixen el canal normal d'accés al sistema de serveis socials i garanteixen la universalitat del sistema i la proximitat a les persones usuàries.

Els serveis socials bàsics es desenvolupen des del centre de serveis socials polivalent, mitjançant un equip multidisciplinari format per dues treballadores socials, dues educadores socials, dues treballadores familiars i una auxiliar administrativa.

Què és un Pla Municipal de serveis socials?

És un instrument tècnic de gestió que ordena i millora el conjunt de mesures, d'accions i de recursos necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials. Es tracta d'una opció clara per la planificació com a element fonamental per aconseguir polítiques realment eficaces i eficients.

La principal aportació dels nous Plans Municipals de Serveis Socials és la declaració de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca per abordar conjuntament les matèries prioritàries en cada territori.

Un pla de serveis socials permet:

  • Detectar i analitzar les necessitats emergents i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.
  • Establir les línies estratègiques d'intervenció i definir-ne les actuacions.
  • Crear i millorar els programes i els equipaments per prestar serveis a persones usuàries de serveis socials.
  • Afavorir-ne i incrementar-ne la participació social.
  • Col·laborar, mijtançant la signatura de convenis i de projectes, amb altres administracions públiques i/o entitats privades.

El pla municipal és el resultat d'un procés que ha tingut com objectiu identificar el futur que desitja desenvolupar la nostra corporació i definir els mitjans reals per assolir-ho.

On i quan ens poden trobar

Cl Molins, n.27, Cala Millor
Telèfon: 971 584 977

Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h. Per sol·licitar un entrevista amb el personal del servei, demanau cita prèvia.

Logo Facebook


 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Tríptic Serveis Socials
Tipus d'arxiu:PDF