Informació general sobre contractació a l'Ajuntament de Son Servera

Resum contractació


En aquest apartat poden consultar-se dades estadístiques sobre el percentatge de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic, així com la quantia d'operacions amb proveïdors o una altra informació genèrica relativa a la contractació.

Per consultar els procediments de contractació, haurà de dirigir-se al Perfil del Contractant.