Programes de prevenció i orientació

Programes de prevenció i orientació


  • INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN ASPECTES EMOCIONALS I CONDUCTUALS

Descripció

Intervencions dirigides a resoldre els problemes conductuals i emocionals que puguin interferir en el procés educatiu dels infants.

Objectius

Disminuir les conductes que puguin interferir en l'adequat procés educatiu dels nins i nines.
Tractar aquells problemes de caire emocional que puguin interferir en el procés educatiu dels nins i nines.

Destinataris

Alumnes d'infantil i primària dels col·legis públics del municipi.

Temporalització

Al llarg del curs escolar.

Observacions

A través del tutor/a del nin/a.
Directament al telèfon 971 56 79 51 o al correu antonia.lechon@sonservera.es.

  • PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR. BULLING

Descripció

Programa que pretén sensibilitzar els nins i nines envers el tema de l'assetjament escolar mitjançant dues sessions de formació a l'aula.

Objectius

Reconèixer les situacions d'assetjament escolar i els seus principals actors. Conèixer les eines bàsiques d'enfrontament davant les situacions d'assetjament

Destinataris

Alumnes de 5è de primària dels col·legis públics del municipi. Altres grups de primària en els que es vulgui abordar aquesta problema.

Temporalització

Dues sessions a l'aula del grup.

Observacions

El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

  • PROGRAMA 'ATURA'T A PENSAR EN LA IGUALTAT!'

Descripció

Sessió a l'aula per reflexionar sobre la igualtat entre homes i dones.

Objectius

Conscienciar els nins i les nines sobre les desigualtats entre homes i dones que per raons de gènere succeeixen actualment i/o han succeït al llarg de la història. Reflexionar sobre els prejudicis associats al gènere.

Destinataris

Cursos de primària.

Temporalització

Al llarg del curs escolar, una sessió a l'aula.

Observacions

Aquest programa el poden sol·licitar els tutors o les tutores de cada classe.

  • PROGRAMA 'COM AFRONTAR LA TIMIDESA?'

Descripció

Programa que pretén treballar la timidesa quan aquesta limita les possibilitats del nin i l'incapacita a nivell social i escolar.

Objectius

Minvar el patiment sofert per aquests infants en les situacions de relació social.
Disminuir la possibilitat de patiment d'assetjament escolar.

Destinataris

Alumnes de primària dels col·legis públics del municipi que vulguin millorar la seva conducta dins l'aula.
Grup de 3 a 5 alumnes per nivell d'edat.

Temporalització

Al llarg del curs escolar

Observacions

El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada classe.

  • PROGRAMA DE COMPETÈNCIES SOCIALS I EMOCIONALS

Descripció

Programa que imparteix la psicòloga municipal dins l'aula. Es treballa amb els nins i les nines les habilitats socials i les competències emocionals personals en un context de grup.

Objectius

Augmentar l'autoestima personal dels infants.
Treballar diferents pautes de comportament social.
Ser conscient de la relació entre pensaments, emocions i accions.

Destinataris

Alumnes de 4t de primària dels col·legis públics del municipi.

Temporalització

10 sessions a l'aula del grup.

Observacions

El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

  • PROGRAMA D'HABILITATS SOCIALS

Descripció

Programa que imparteix la psicòloga municipal dins de l'aula, en el qual es treballen diferents habilitats socials per tal de millorar la relació d'un grup d'alumnes amb els companys i les companyes.

Objectius

Augmentar l'autoestima personal dels infants. Treballar diferents pautes de comportament social. Treballar els sentiments que ens provoquen fets futurs: viatge d'estudi, entrada a l'institut...

Destinataris

Alumnes de 6è de primària dels centres públics que presentin mancances en àmbit social.

Temporalització

4 o 5 sessions dins un espai aula amb l'alumnat que ho necessiti.

Observacions

El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es