Dinàmica educativa. Animació a la lectura

Lectura


  • LA CAPSA DELS DRACS

Descripció

El programa està format per contes o narracions de diferents formats i diferents tipus de dracs. També s'ha preparat una proposta d'activitats relacionades amb els contes.

Objectiu

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura i en la festa de Sant Jordi.

Destinataris

Cursos de primària.

Temporalització

Al llarg del curs escolar (la disponibilitat del programa depèn de la demanda).

Observacions

El programa consisteix en una capsa de llibres i algunes activitats complementàries.
La proposta és general (no està adaptada per cursos). En cas que hi hagi material de treball, se'n lliurarà un exemplar fotocopiable.

  • CLUB DE LECTURA INFANTIL

Descripció

Tot l'alumnat del curs llegeix a la vegada un mateix llibre que es comentarà amb una dinamitzadora de la lectura. Es faran dues sessions a la biblioteca: una per presentar el llibre i una altra per comentar el llibre una vegada llegit. La lectura la proposarà la dinamitzadora en funció de l'edat del grup i de la feina que s'ha de fer en els tallers.

Objectiu

Fomentar el gust per la lectura.

Destinataris

Triar entre cursos de 5è o 6è (només un).

Temporalització

La temporalització es pactarà entre els tutors i la persona que dinamitza el club de lectura.

Observacions

L'activitat es dinamitzada per n'Eulari Arlès dee Lectura a Domicili. Cada escola ha d'organitzar l'adquisició del llibre de lectura dels alumnes.

  • ELMER I BABAR, DOS ELEFANTS DE CONTE

Descripció

El programa està format per una capsa amb diferents contes o narracions de diferents formats basats en aquests dos personatges. També es prepara una proposta d'activitats relacionades amb els contes.

Objectiu

Col·laborar amb l'escola en el foment de la lectura.

Destinataris

6è d'educació infantil.

Temporalització

A partir de desembre.
Les dates de lliurament es gestionen per ordre de sol·licitud.

Observacions

Es lliura tot el material necessari per aplicar el programa.
En cas que hi hagi material de treball per a cada infant, se n'entregarà un exemplar fotocopiable.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es