Pla d'acció

La segona gran fase del procés de l'Agenda Local 21 és la de Pla d'Acció. El document de referència d'aquesta fase és un pla estratègic que defineix les actuacions a desenvolupar per esmenar els punts febles detectats a la diagnosi i per corregir les mancances destacades en el procés participatiu.

Son Servera va aprovar el seu primer pla d'acció l'any 2005 i actualment està en procés d'aprovar el segon.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es