Diagnosi ambiental

Diagnosi ambiental

La fase de Diagnosi es caracteritza per l'elaboració del document del mateix nom, on es realitza una anàlisi de la situació municipal en diferents àmbits que van des del marc socioeconòmic fins a la gestió dels vectors ambientals com poden ser l'aigua, els residus o l'energia, entre altres. Aquest document de diagnosi esdevé el marc de referència per l'elaboració dels posteriors Plans d'Acció.

A dia d'avui Son Servera disposa de dues diagnosis: l'elaborada en les primeres fases de l'Agenda Local 21 del municipi l'any 2001 i la posterior actualització de l'any 2009. Val a dir que les estructures dels documents i els àmbits analitzats han anat canviant de manera paral·lela a l'evolució de la metodologia de la pròpia Agenda Local 21, factor que justifica la diferència d'estructura entre una diagnosi i l'altra.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es