Servei de neteja viària i jardineria

El contracte del servei de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari del municipi de Son Servera es va adjudicar a COEXA, SA en data 22 desembre de 2010.

Servei de neteja

El servei de neteja viària es presta a tots els nuclis urbans del municipi de Son Servera i a Son Gri, Son Comparet i Clot Fiol, mentre que el servei de jardineria es presta als nuclis urbans costaners del municipi.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies