Comptes anuals

El compte general és el conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'elaborar anualment per informar sobre:

· la situació dels seus béns i drets, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes;
· les seves despeses, ingressos, beneficis i pèrdues durant l'any;
· com ha executat el pressupost, és a dir, en què s'han gastat els recursos obtinguts aquell any, i en quines quantitats, i sobre quins recursos s'han obtingut aquell any. També s'informa sobre la forma en què s'han fet aquestes despeses i ingressos.

Els informes financers estan formats pel balanç de situació i el compte de resultats. Aquí trobareu un històric d'informes financers de l'Ajuntament i les entitats instrumentals.

Nom Data Inici Data Fi
Llibre compte general 2020  01/01/2020   31/12/2020 
Llibre compte general 2019  01/01/2019   31/12/2019 
Llibre compte general 2018  01/01/2018   31/12/2018 

3 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies