Adreces i telèfons

Pot cercar per nom (o fragment del nom) i per tipus:
Nom Telèfon / Fax Email

Associacions

Associació de Jubilats 971 587 522
Calle de les Flors, 3
07560 Cala Millor
Associació de la Tercera Edat de Cala Millor 971 587 522
Calle de les Flors, 3
07560 Cala Millor
Associació de la Tercera Edat de Son Servera 971 567 205
Calle Joana Roca, 59
07550 Son Servera
Logo Associació hotelera de Cala Millor Associació Hotelera Badia de Cala Millor-Sa Coma 971 813 442 / 971 813 442 ashotel@visitcalamillor.com
Calle Son Galta, 4
07560 Cala Millor

Biblioteques

Biblioteca de Cala Millor Biblioteca de Cala Millor 971 587 522 maria.matamalas@sonservera.es
Calle de les Flors, 3
07560 Cala Millor
L'Ajuntament de Son Servera redistribueix els espais de la biblioteca del poble Biblioteca de Son Servera 971 567 501 guillem.caldentey@sonservera.es
Calle Doctor Esteva, 3
07550 Son Servera

Centres d'ensenyament

CEI Sant Francesc d'Assís CEI Sant Francesc d'Assís 971 567 795
Calle Doctor Servera, 5
07550 Son Servera
CEIP Jaume Fornaris i Talavull CEIP Jaume Fornaris i Taltavull 971 567 186 / 971 567 880
Calle Creus,
07550 Son Servera
CEIP Na Penyal CEIP Na Penyal 971 587 595 / 971 587 514
Calle Beat Ramon Llull, 39
07560 Cala Millor
IES Puig de Sa Font IES Puig de Sa Font 971 817 396 / 971 567 516 iessonservera@educacio.caib.es
Calle Porto Cristo, 2
07550 Son Servera

Edificis municipals

L'Ajuntament de Son Servera Ajuntament 971 567 002 / 971 568 101 ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es
Plaça de Sant Ignasi, 1
07550 Son Servera
Arxivadors Arxiu municipal 971 568 521 nuria.gomila@sonservera.es
Cl Sant Antoni, 23
07550 Son Servera
Cementiri Cementiri 971 567 938 gmrss@grupmuntaner.com
Calle Esperanza, s/n
07550 Son Servera
Centre de dia de estades diurnes Centre d'estades dïurnes 971 817 117
Calle Goyena, s/n
07550 Son Servera
Centre d'Informació Jove CIJ 971 567 050 cijsonservera@sonservera.es
Calle Pere Antoni Servera, 24
07550 Son Servera
Escola de Música i Dansa 971 567 526 emusica@sonservera.es
Calle Cos, 35
07550 Son Servera
Escoles Velles 971 567 951 educacio@sonservera.es
Calle Sant Antoni, 23
07550 Son Servera
Policía Policia Local 971 814 076 / 971 587 755 policias@sonservera.es
Calle Llorer, 3
07560 Cala Millor
Edifici de serveis socials Serveis Socials 971 584 977 serveissocials@sonservera.es
Calle Molins, 27
07560 Cala Millor
Teatro La Unió Teatre la Unió 971 568 519 jaume.perello@sonservera.es
Calle del Tren, 3
07550 Son Servera

Pàgina 1 de 2,  34 continguts