Urbanisme i Habitatge

Urbanisme i Habitatge

En aquest apartat podeu consultar la memòria i anàlisi del Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Son Servera.

El Catàleg de patrimoni de Son Servera protegeix els béns immobles d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic que es troben dins l'àmbit d'aquest terme municipal.

Recull, per tant, tots aquells elements singulars que pel seu valor i significació mereixen un tractament detallat que excedeix els dictats en la normativa urbanística municipal.

Us adjuntam la publicació de l'aprovació del Catàleg en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de febrer de 2008.