Participació ciutadana

Participació ciutadana

L'Ajuntament de Son Servera vol impulsar el desenvolupament local i la democràcia participativa a través de la integració de la ciutadania en la construcció i avaluació de les polítiques públiques.

Per això hem creat aquest espai, en el qual s'aniran integrant tots aquells elements que afavoreixin la participació ciutadania i facilitin la fluïdesa d'informació. Cream un espai d'enquestes on volem conèixer la vostra opinió sobre diferents temes, facilitam l'accés a xarxes socials i cream accessos ràpids a diferent informació d'interès.

D'aquesta manera, pretenem que aquest espai creixi amb el temps i es converteixi així en el punt on la ciutadania pugueu participar activament en el dia a dia de la corporació.