Diagnosi ambiental 2009


El 4 d'octubre  de 2011 el Comité Especialitzat de l'Agenda Local 21 (CEIAL) va validar la Diagnosi Ambiental de Son Servera. Aquest document suposa una completa actualització de la situació del municipi en les diferentes àrees analitzades.

L'elaboració d'aquest document suposa per Son Servera l'entrada en la segona fase de l'Agenda Local 21, confirmant la intencio del municipi per continuar treballant amb l'objectiu d'assolir un model de desenvolupament més sostenible.


 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es